Το Αρχιτεκτονικο Κτηριακο Κελυφος τον 20ο Αιωνα

Εννοιες_Προσεγγισεις_Μετασχηματισμοι_Προβληματισμοι_Συσχετισμοι

Project Details

Student/s: Panairlis Giannis

Date: September 27, 2016

Η εργασία αφορά τη διερεύνηση και εξέλιξη της έννοιας του αρχιτεκτονικού κελύφους κατά τον 20ο αιώνα και τη διαλεκτική συσχέτιση του τελευταίου αφενός με τις εκάστοτε ευρύτερες κοσμοθεωρητικές συνθήκες και αφετέρου με τις συνακόλουθες ιδέες και αντιλήψεις επί της έννοιας του αρχιτεκτονικού χώρου. Η δομή της εργασίας ακολουθεί μία τυπική ιστοριογραφική προσέγγιση που ενσωματώνει (ή προσπαθεί να ενσωματώσει) με τρόπο συνοπτικό, απλό και εύληπτο τα συστατικά στοιχεία του τριπτύχου: ευρύτερο πλαίσιο / αρχιτεκτονικός χώρος / αρχιτεκτονικό κτηριακό κέλυφος. Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να προβληθεί στον αναγνώστη, μέσα από την αντιπαραβολή του γραπτού λόγου με τα εικονογραφικά στοιχεία, μία ολόπλευρη και ορθή προσέγγιση επί του θέματος.

 Previous Next