LAB_42// Outopia/Eutopia/Dust_r_opia


ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2016-2017 // Prosthetics

ΜΑΡΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ // Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Διδάκτορας Πανεπιστημίου Bath

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΡΑΣ // Αρχιτέκτονας Α.Π.Θ., MSc Ε.Μ.Π., Υποψήφιος Διδάκτορας Α.Π.Θ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ // Αρχιτέκτονας Α.Π.Θ., MSc St. Louis Washington, Διδάκτορας Α.Π.Θ., Principal object-e architecture
ΦΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ // Αρχιτέκτονας ΑΠΘ, MArch, MSc IaaC Barcelona
ΕΥΤΥΧΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ // Βιολόγος / Designer, Msc Π.Θ., Computational Instructor στο Decode Fab Lab
ΙΩΑΝΝΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ // Λέλτορας  TU Graz, MSc Α.Α, Υποψήφια Διδάκτορας Α.Π.Θ..
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΡΑΠΤΖΙΑΝ // Αρχιτέκτονας ΑΠΘ, MSc Bartlett UCL,Υποψήφια Διδάκτορας Α.Π.Θ.

 

ουτοπία_ευτοπία_δυστ/ρ/οπία

Η απάντηση σε ένα ερώτημα είναι σε μέρες ανθρώπινης, πολιτιστικής και οικολογικής κρίσης, το ίδιο ευάλωτη όσο και η εγκυρότητα του ίδιου του ερωτήματος. Το lab_42 επικεντρώνεταιστην επινόηση ερωτημάτων της αρχιτεκτονικής του μετα-ανθρωποκαινού μέσα από μια κριτική στάση απέναντι στο σχήμα Ουτοπία_ευτοπία_δυστ/ρ/οπία και απέναντι στην απομονωτική και παραπλανητική χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ως αυτοσκοπού και πανάκειας. Το εργαστήριο σχεδιασμού θα επικεντρωθεί τόσο στον προσδιορισμό του ερωτήματος μιας αρχιτεκτονικής που θα έρθει, όσο και στον προσδιορισμό μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού που ως εξατομικευμένη θα είναι το εγχείρημα και ο στόχος κάθε φοιτητή/τριας ξεχωριστά. Ενδιάμεσο ερώτημα του εργαστηρίου θα αποτελέσει ο επαναπροσδιορισμός και η ριζοσπαστικοποίηση της χρήσης τόσο των σύγχρονων όσο και των λιγότερο σύγχρονων, ψηφιακών και αναλογικών μέσων, τεχνικών και τεχνολογιών καθώς και η αποσαφήνιση και διερεύνηση του ρόλου τους τόσο σε σχέση με την ανάπτυξη της σύγχρονης προβληματικής του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού όσο και της μεθοδολογίας του όχι μόνο ως εργαλείου αναπαράστασης αλλά και ως μέσου έρευνας.

πλαίσιο / προσδοκίες / επιθυµίες:

 • (ανταπο)κρίσεις του πραγματικού.
 • περιγράμματα μιας αρχιτεκτονικής που έρχεται. Ζώνες συμπάθειας νέων αρχιτεκτονικών εκφράσεων, λεξιλογίων και υλικών για τη διαμόρφωση πρωτοφανών / αποκαλυπτικών χωρικών εμπειριών. Ανώνυμα υλικά, λογικές /ρ/ομποτικής, μηχανική (εκ)μάθηση.
 • διερεύνηση της ανάγκης προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας προσωπικού αρχιτεκτονικού λεξιλογίου.
 • επαναπροσδιορισμός υφιστάμενων κατασκευασμένων μύθων (μύθος του οικολογικού, του ψηφιακού, του αναλογικού, του βιολογικού, της παράδοσης, της τ/ρ/οπικότητας, της παγκοσμιοποίησης, της ταυτότητας, της δημιουργίας, της καινοτομίας, της διεπιστημονικότητας, της υποκειμενικότητας, της αντικειμενικότητας, της υπερκειμενικότητας, του bottom-up και του top-down, του Internet of Things, των Big Data, του μετα-ανθρώπου (posthuman), του μη-ανθρώπινου (nonhuman)…..)

κρίσιµα ζητήµατα που θα εξεταστούν

 • η προβληματική της έννοιας της κλίμακας τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο επέμβασης. Συνέπειες, προκαταλήψεις και προϋποθέσεις που μεταφέρονται στο σχεδιασμό.
 • ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός ως ορίζοντας για την κατανόηση των αστικών αντιπαραθέσεων και των πολιτιστικών διαφορών.
  η υλικότητα ως πεδίο ετερόκλητων συγκλίσεων.


Design Agenda 2016-2017// Prosthetics

MARIA VOYATZAKI // Professor Auth, PhD University of Bath

ANTONIS MORAS // Architect, MSc NTUA, PhD Candidate AUTH
DIMITRIS GOURDOUKIS // Architect, MSc St. Louis WashingtonPhD Candidate School of Architecture, A.U.Th., Principal object-e architecture
FOTIS VASILAKIS // Architect AUTh, MArch, MSc IaaC Barcelona
EUTUXIS EFTHIMIOU // Biologist / Designer, Msc Volos School of Architecture, U.Th., Computational Instructor at Decode Fab Lab
IOANNA SYMEONIDOU // University Lecturer at the Institute of Architecture and Media, TU Graz, MSc in Emergent Technologies and Design, ΑΑ, PhD Candidate School of Architecture, A.U.Th.
KATERINA SARAPTZIAN // Architect AUTh, MSc Bartlett UCL Adaptive Architecture, PhD Candidate AUTh

 

utopia_eutopia_dyst/r/pia

The answer to a question in times of human, cultural and ecological crises is as vulnerable as the validity of the question itself. Lab_42 focuses on the invention of questions of architecture in the post-antrhpocene through a critical stance towards the scheme utopia_eutopia_dyst/r/pia and towards the isolating and deceptive use of contemporary technologies as ends in themselves, as panaceas. The design module also focuses on defining questions on the architecture to come, as well as on a design methodology that, as individuated, will be the pursuit and the project of each individual student. Ultimate aim of the studio will be to redefine and radicalise contemporary inasmuch as less contemporary, digital and analogue media, techniques and technologies as well the clarification and expansion of their role in relation to the development of a contemporary problematic on architectural design inasmuch as its methodology not only as a representation tool but as a research platform.

crucial issues to be examined:

 • crises of the real
 • growth contexts for an architecture to come. Zones of sympathy of innovative architectural expressions, vocabularies and materials for the formation of novel/revealing spatiotemporal experiences. Anonymous materials, logics of /r/robotics, machine learning
 • investigation of the need for personal expression and creation of a personal architectural vocabulary
 • redefinition of existing mythical constructions (the myth of the ecological, the digital, the analogue, the traditional, the t/r/opic, the global, the local, identity, creation, innovation, transdisciplinarity, subjectivity, objectivity, hyper-textuality, bottom-up_top-down, Internet of Things, Big Data, posthuman, non-human, etc.

A realistic whilst experimental and hypothetical design methodology is proposed and aims at revealing alternative ways (tropos) of architectural production through handling juxtapositions, conflicts, tensions, divergences and crises as design working hypotheses.

Lab_42 will research issues related to the interscalar dimension of design that expands as a repercussion of materiality (properties and material behaviours and construction details) to the impact of social structures (diagrams, cartographies) in it. Design is perceived as an intervention that aims at researching and enhancing relations between whole and part and the intraactions and communications amongst the various class(h)es and scales /tropicalities of the real. It is a dyst/r/opic tactic which is not the offspring of any sci-fi for the future but experimentation and research on already existent techniques whose alternative use is encouraged.